Cours d'initiation 2H
12 000 XPF 12 000 XPF 12000.0 XPF
Pack 5X2H
60 000 XPF 55 000 XPF 55000.0 XPF
Cours WING 2H
12 000 XPF 12 000 XPF 12000.0 XPF
Pack WING 3X2H
36 000 XPF 34 500 XPF 34500.0 XPF
Pack 3X2H
36 000 XPF 34 500 XPF 34500.0 XPF
Pack FOIL 3X2H
45 000 XPF 39 000 XPF 39000.0 XPF
Coaching strapless 2H
12 000 XPF 12 000 XPF 12000.0 XPF
Coaching freestyle 2H
12 000 XPF 12 000 XPF 12000.0 XPF
Cours particulier VIP 2H
15 000 XPF 15 000 XPF 15000.0 XPF
Coaching Foil 2H
15 000 XPF 15 000 XPF 15000.0 XPF
Location pack complet
7 000 XPF 7 000 XPF 7000.0 XPF
PACK REBEL
255 300 XPF 237 500 XPF 237500.0 XPF
PACK NEO
245 300 XPF 228 000 XPF 228000.0 XPF
PACK EVO
227 300 XPF 211 500 XPF 211500.0 XPF
PACK DICE
245 300 XPF 228 000 XPF 228000.0 XPF